Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт

про діяльність Бузівського ЗЗСО І – ІІІ ступенів за

2019-2020 навчальний рік

 

 Протягом 2019-2020 навчального року Бузівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів у своїй діяльності керувався державними нормативними документами: Указом Президента України « Про національну доктрину розвитку освіти, Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту», Постановою КМ України «Про затвердження порядку надання послуг харчування дітей розпорядженням КМ Україна «Про забезпечення продуктами харчування вітчизняного виробництва», постановою КМ України «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад, Державною національною доктриною. Розвитку освіти у ХХІ столітті, Концепцією загальної середньої освіти, Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти» НУШ на період до 2029 року, «Державним стандартом початкової освіти, Інструкціями, методичними листами, методичними рекомендаціями щодо організації освітнього процесу у НУШ, Статутом закладу. Навчальний процес був зорієнтований на особистість учня не лише на засвоєння знань, а й на створення умов для формування освіченої, творчої особистості громадянина, реалізації його природних задатків і можливостей в освітньому процесі.

 У 2019-2020 н.р. робота шкільного колективу була спрямована на виконання методичної проблеми «Забезпечення сучасного змісту освіти та створення сприятливих умов для формування в дитини якостей інноваційної особистості».

 

Фаховий склад педагогічних працівників:

 Кваліфікаційні категорії

Кількість

"Спеціаліст вищої категорії

16

"Спеціаліст І категорії"

8

"Спеціаліст II категорії"

1

"Спеціаліст"

9

«Молодший спеціаліст»

1

Педагогічні звання

 

"Старший учитель"

4

"Вчитель-методист"

5


 Маємо позитивні тенденції у вирішенні кадрових питань. Так впродовж 2019-2020 н.р. курсову перепідготовку пройшли 8 учителів.

 Для стимулювання творчого, професійного росту вчителів широко використовувалися можливості атестації педагогічних кадрів. У 2019-2020 навчальному році атестувалося 8 учителів. Був затверджений графік проведення атестації педагогічних працівників закладу. Протягом року вчителі, які атестувались, провели показові уроки, підготували опис досвіду роботи з проблемного питання, над яким працювали, виступили з доповідями на засіданнях методичних об'єднань та педагогічній раді. Результати атестації педагогічних працівників такі: Приймак Н.М. було підтверджено вищу кваліфікаційну категорію; Шульзі С.Г. було підтверджено вищу кваліфікаційну категорію і встановлено звання «учитель- методист»; Костан О.А. було підтверджено вищу кваліфікаційну категорію і встановлено звання «старший учитель»;

Костівській І.П. встановлено вищу кваліфікаційну категорію; Мельничук Л.А. підтверджено першу кваліфікаційну категорію; Федоренко Л.М. встановлено другу кваліфікаційну категорію; Шевчук Л.А., Давидюк Н.М. підтверджено 12 тарифікаційний розряд.

 Концепція НУШ - ідеологія реформи повної загальної середньої освіти - почала діяти у 2018 році. Реформа орієнтована на те, щоб «зробити випускника школи конкурентноздатним у ХХІ столітті – випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення, цілісну особистість, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».

 НУШ- це ключова реформа МОНУ. Головна мета її – створити школу, у якій буде комфортно навчатися і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у житті. Вчителі початкових класів Коломієць О.В, Завертана О. М. спрямовують свою роботу на реалізацію завдань Концепції Нової Української школи, Стандарту початкової школи, освітніх програм.
 Засідання педагогічних рад проводилося за планом. Усі заплановані питання були розглянуті.

 Важливою умовою успішної діяльності школи є чітке, конкретне планування навчально-виховної роботи школи. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу. Плануємо проведення реальних і оптимальних заходів, які можна провести і які забезпечують рівномірний ритм роботи школи протягом року. У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Впровадження новітніх освітніх технологій навчання у системі загальної середньої освіти дозволяє навчати та виховувати обдаровану учнівську молодь, яка бере активну участь у олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях. Головною метою роботи з обдарованими дітьми є створення умов для перетворення обдарованої дитини в обдарованого дорослого. Важливий аспект роботи з обдарованою молоддю – підготовка учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін. У рамках реалізації програми роботи з творчо й академічно обдарованими дітьми залучали вихованців до участі в предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях.

 У 2019-2020 н.р. за підсумками районних предметних олімпіад учні закладу мали такі призові місця:

- англійська мова (Самар Олена, 8 клас, 2 місце), учитель Завертана Т.Ю.;

- екологія (Петах Каріна, 11 клас, 3 місце), учитель Руденко О.М.;

- інформаційні технології (Стецюк Андрій, 7 клас, 3 місце), учитель Свиридюк С.В.;

- інформаційні технології (Самар Олена, 8 клас, 2 місце), учитель Федоренко І.Ю.;

- математика (Стецюк Андрій, 7 клас, 3 місце), учитель Приймак Н.М.;

 Конкурс знавців української мови імені Петра Яцика:

Каландій Вікторія, 6 клас, 3 місце (учитель Пісківець Т.Д.)

 2019-2020 навчальний рік 12 учнів закінчили із високим рівнем навчальних досягнень: Марчук Дмитро (3-Б клас), Палійчук Людмила (3-Б клас), Федоренко Тетяна (3-Б клас), Черніченко Олександр (4 клас), Шалатонова Вікторія (4 клас), Коломієць Катерина (4 клас), Костан Анастасія (4 клас), Куба Вероніка(5-А клас), Килимник Олександр(5-Б клас), Каландій Вікторія(6 клас), Стецюк Андрій (7 клас), Самар Олена(8 клас).

 Протягом 2019-2020 н. р. учні закладу були учасниками таких конкурсів:

- Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» (куратор Костівська І.П.);

- міжнародній грі зі світової літератури «Sunflower-2019»

- математичного конкурсу «Кенгуру», (куратор Мельничук Л.А.);

- Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер», (куратор Федоренко І.Ю.);

- міжнародного природничого конкурсу «Геліантус» (куратор Костан О.А.);

- Всеукраїнського конкурсу «Олімпус» з різних предметів;

- Всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта» Осінь-2019;

- Всеукраїнський конкурс «Професії в IT: впевнений користувач ПК»

- Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч» (куратор Шульга С.Г.);

- Всеукраїнського конкурсу з німецької мови «Орлятко» (куратор Каландій Н.Ф.);

- регіонального конкурсу читців-декламаторів «Барви слова» (учителі української мови та літератури, зарубіжної літератури);

- Всеукраїнського літературного конкурсу «Золоте перо -2019»( Костівська І.П.);

- обласного фотоконкурсу учнівської молоді «Україна – це ми» ( Лавренюк Н.А.);

- обласний конкурс «Збережемо першоцвіти» ( Приймак Л.П., Руденко О. М.);

- Всеукраїнський конкурс учнівської молоді, присвячений Шевченківським дням (Приймак Л.П).

 Виховна робота в Бузівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів у 2019-2020 н.р. була спрямована на виконання завдань, визначених Концепцією Нової Української школи, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, загальнодержавними та обласними програмами з питань формування здорового способу життя, профілактики ВІЛ – інфікування, попередження насильства над неповнолітніми, профілактики дитячої бездоглядності та злочинності, правової та психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні соціальні умови.

 Основні напрями виховання у закладі відповідають програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Метою виховного процесу у закладі є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Виховні плани класні керівники склали згідно рішення педагогічної ради.

Протягом навчального року було проведено такі виховні заходи:

 • Свято «День знань».
 • Перший урок «Розкажемо Європі про себе»».
 • Тиждень фізкультури і спорту. Олімпійський урок ( 1-11 класи).
 • Тиждень безпеки руху.
 • Свято квітів « Бал хризантем». Виступ для 1-4 класів підготувала з 2 класом Коломієць О.В.
 • Флешмоб «Хай буде мир на Україні».
 • Свято «Для тих, чия професія від Бога» підготувала і провела з 11 класом Мельничук Л.А.
 • Тематичну лінійку до Дня людей похилого віку «Хто старість поважає, той гідною людиною зростає» з 5-Б класом підготувала Шульга С.Г.
 • Тиждень початкової школи. Інформаційну лінійку підготувала з 4 класом Крохмальна В.М.
 • Місячник шкільної бібліотеки. Заходи організувала Шевчук Л.М.
 • Всеукраїнський урок доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин», присвячений Всесвітньому дню тварин (1-11 класи).
 • Тиждень «Захисту Вітчизни». Тематичну лінійку «Україна – наша мати, нам її оберігати» підготувала з 5-А класом Каландій Н.Ф.
 • Конкурс патріотичної пісні і строю «З Україною в серці» (2-11 класи).
 • Акція «Допоможи солдату – захисти Батьківщину».
 • Екскурсія старшокласників до Приватбанку.
 • День української писемності та мови. Тематичну лінійку підготували вчителі української мови.
 • Свято урожаю « Яблуку ніде упасти»
 • День шани школи. Відео-привітання організував шкільний парламент.
 • Годину мужності «Україна гідна свободи» підготувала з членами парламенту Приймак Л.П. до Дня Гідності та Свободи.
 • Всеукраїнська акція «Щедрий вівторок»(«Робити добро просто»).
 • День пам’яті жертв Голодоморів. Годину пам’яті організувала з 9А класом Криштопа І.І. Бібліотекар підготувала книжкову виставку. Вся школа приєдналася до загальнонаціональної хвилини мовчання та акції «Запали свічку».
 • Акція «16 днів проти насильства»
 • Тематичну лінійку про толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД провела Каландій Н.Ф.
 • Міжнародний день інваліда. Уроки доброти «Дивіться на нас як на рівних».
 • Тиждень волонтера. Тематичну лінійку «Волонтери – люди доброї волі» підготувала з 8 класом Руденко О.М.
 • Захист проектів «Щоденник корисних справ» (підготували лише 4,5А, 5Б, 6, 9Б класи).
 • Керівник волонтерського руху Жашківщини Якименко В.В. вручив подяку колективу школи і грамоту волонтерському загону «Контакт».
 • Вся школа зібрала допомогу в зону АТО. Проведені акції «Малюнок на фронт», «Лист герою», «Вірш захиснику».
 • Тематичну лінійку до Дня Збройних сил України підготувала з 9Б класом Завертана Т.Ю.
 • Обласний фотоконкурс учнівської молоді «Україна – це ми!» (надіслано 8 робіт).
 • І Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Осіння палітра талантів» (Музика Владислав – І місце, Кубинець Іван, Рижканич Ян – ІІ місце).
 • Вшанування пам’яті Пасічнюка С.В.(до дня народження героя).
 • Тиждень правових знань.
 • Святковий захід до Дня Миколая з 8 класом провела Костівська І.П.
 • Свята Нового року проведено за графіком . Організовано виставку «Новорічний креатив», 2-11 класи підготували новорічні газети.
 • Флешмоб до Дня Соборності.
 • Тиждень зарубіжної літератури (тематичну лінійку підготувала та провела з п’ятими класами Лавренюк Н.А.)
 • Тематична лінійка до Дня пам’яті героїв Крут (підготувала Приймак Л.П.)
 • Тиждень інформатики (тематичну лінійку провів Федоренко І.Ю.)
 • Тиждень іноземних мов (заходи організували вчителі Каландій Н.Ф., Шульга С.Г., Завертана Т.Ю.).
 • Тиждень математики (лінійку провела Мельничук Л.А.).
 • Фотоконкурс «З Україною в серці»
 • Марафон «Герої Небесної Сотні» проведено до Дня пам’яті Героїв.
 • Тематичну лінійку до Дня рідної мови провела з 3Б класом Федоренко Л.М.
 • VІІІ Регіональний конкурс читців-декламаторів (Коломієць Каріна, Оверчук Олександр, Шевчук Тетяна, Шилюк Ельза – І місце, Лозова Ангеліна, Бардан Вікторія, Новохацька Анна, Данилюк Ольга, Чуднівець Діана, Піпко Маргарита – ІІ місце).
 • Свято Масляної
 • Тематичну лінійку до дня народження Т.Г.Шевченка підготувала Костівська І.П.
 • Обласна онлайн-гра «Джура» (11 командне місце з 22).
 • Учні 6 класу під керівництвом Костан О.А. беруть участь у Всеукраїнському проєкті «До чистих джерел».
 • Під керівництвом Руденко О.М. наші учні беруть участь у проєкті «ZERO WASTE School Buzivka».

 У закладі діє учнівське самоврядування, президентом якого в цьому навчальному році обрана Лозова Ангеліна (9А клас). На засіданнях учнівського парламенту обговорювалися питання відвідування учнями школи, проведення рухливих перерв, поведінки учнів у школі, підготовка до загальношкільних свят, виконання обов’язків президента та членів учнівського самоврядування.

Впродовж І семестру діяло 9 гуртків за інтересами (були зауваження до проведення занять та відвідування).

Проводились загальношкільні та класні батьківські збори.       

 Щопонеділка проводились святкові, тематичні або робочі лінійки, налагоджено чергування класів у школі.

 З метою профорієнтації проведено зустрічі з успішними людьми, що народилися в Бузівці (Троценко Тамара Андріївна, Тарасюк Олександр Іванович).

 Робота ШМО класних керівників (керівник Каландій Н.Ф.) націлює педагогів на творчий пошук шляхів оновлення виховної системи класів з огляду на компетентнісно -орієнтований підхід до виховання.

 У минулому навчальному році виховна робота школи була спрямована на вирішення виховних проблем, реалізація яких відбувається через класного керівника (у тісній співпраці з учнями, батьками, керівниками гуртків, учителями - предметниками), який організовує і спрямовує навчально- виховний процес у класі так, щоб забезпечити перехід від виховання до самовиховання.

На засіданнях методичного об’єднання протягом навчального року розглянуто питання про відповідні методичні форми роботи, ефективні технології та форми виховання.

Відкриті виховні години підготували:

Мельничук Л.А. - «Добро в людських серцях»;

Криштопа І.І. - «Соборна мати Україна» ;

Шульга С.Г.- «Ти серед людей і люди навколо тебе» .

 А оскільки метою освіти на сучасному етапі є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, то наше завдання полягає у формуванні ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, та вмінь висловлювати власну думку, критично та системно мислити, здатність логічно обґрунтовувати позицію, розвивати творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність працювати з іншими людьми

 У закладі протягом 2019-2020 навчального року особлива увага приділялась спортивним заходам . Методистом із фізичної культури працює Слухай О.В. Були проведені такі спортивні заходи: Тиждень футболу (вересень), Тиждень легкої атлетики (вересень), Тиждень баскетболу (грудень 2019), Тиждень волейболу (січень-лютий 2020). Учні взяли активну участь у змаганнях з міні-футболу (Жашківська школа №2) – 1 місце (команда 2009-2010 року народження), 1 місце (команда 2007-2008 року народження); участь в обласних змаганнях «Футбольна ліга Черкащини» (листопад 2019), зональних обласних змаганнях з футболу (м.Монастирище, січень 2020)- 4 місце з шести команд, фінальних обласних змаганнях з настільного тенісу (м.Умань, грудень 2019), зональних обласних змаганнях (м.Жашків) хлопці – 3 місце, дівчата – 3 місце; участь у товариських зустрічах з волейболу (с.Соколівка, січень2020).

 Медичне обслуговування учнів та працівників закладу організовано відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи видано наказ про зарахування учнів до спеціальної і підготовчої групи, ведуться листки здоров'я. Всебічний розвиток підростаючого покоління, формування свідомого ставлення до власного здоров’я, становлення духовного, психічного, фізичного здоров’я дітей, підлітків та молоді є основною метою освітнього процесу. Проходження медичного огляду працівниками закладу фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медичної сестри.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5),Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти, батьки яких є учасниками або знаходяться в зоні проведення ООС (АТО) забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. 

 Правила охорони праці та безпеки життєдіяльності виконуються всіма учасниками освітнього процесу.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань. На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів, проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями, чергуванням по закладу. Є в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

У закладі працювали 4 методоб'єднання: вчителів початкових класів, природничо-математичного, суспільно-гуманітарного циклу, класних керівників. Шкільні методичні об’єднання протягом навчального року працювали за планами, зміст яких відповідав науково-методичній проблемі школи та їх проблемам. На засіданнях методичних об'єднань учителів вивчався зміст навчальних програм, їх методичний супровід; здійснювалося ознайомлення з новим Державним стандартом початкової, базової та повної загальної середньої освіти; розроблено методичні рекомендації щодо впровадження інноваційних технологій; опрацьовано наукову та методичну літературу, заслухано інформацію про здійснення самоосвіти.

 Протягом 2019-2020 навчального року активно працював волонтерський загін «Контакт» (Керівник Приймак Л.П.)

 Основним завданням в роботі соціального педагога є створення соціальних умов для життєдіяльності, різнобічного розвитку дітей, захист їх конституційних прав, профілактика правопорушень і злочинності.

 Протягом 2019-2020 н. р. за участю соціального педагога з метою вивчення контингенту учнів школи та виявлення дітей, які належать до пільгових категорій були проведені обстеження житлово-побутових умов сімей, що опинилися в кризових умовах, зокрема, тих, в яких батьки ведуть асоціальний спосіб життя ( 2 сім’ї). Проводилось консультування батьків з організації безкоштовного харчування малозабезпечених сімей та дітей-інвалідів. Був складений соціальний паспорт школи. З учнями молодших та 5 -го класів проводилися заняття з адаптації, цикл занять для учнів молодших класів " Гармонія з почуттями". Однією із складових роботи соціального педагога є захисна робота. Тому в рамках тижня правових знань проводилася роз'яснювальна робота з вивчення прав дитини: вивчення Конвенції ООН про права дитини, гра «Рожеві окуляри»( 7-9 класи), диспут « Де починаються права людини»( 11 кл.)

 Щорічно ми беремо участь у акції "16 днів проти насилля". Розробляються і проводяться заходи, спрямовані на виховання поваги, толерантного ставлення один до одного . Серед учнів 5-6 класів проводилось анкетування на ставлення учнів до насильства. Для учнів 5-6 класів були організовані тренінги " Насиллю скажемо :"Ні", "Наш клас - найдружніший". " Ми - одна сім΄я". З старшокласниками були проведені заняття з елементами тренінгу « Кібербулінг і мобінг: як від них захиститися». У зв’язку з поширенням боулінгу у суспільстві та школі був розроблений і проведений ряд заходів з протидії булінгу та кібербулінгу. Зокрема, з учнями 4-11 класів біли проведені уроки « СТОП булінг» з демонстрацією мультиплікаційних та відеофільмів.

 Особлива увага приділялась проблемі кібербулінгу, досить поширеним явищем у суспільстві. Також була організована і проведена зустріч з працівниками Міністерства юстиції Жашківського району, під час якої вони провели роз’яснювальну роботу про відповідальність за вчинені злочини .З батьками також відбувалися зустрічі , під час яких обговорювалися дані проблеми.

 Актуальною проблемою в сьогоденні є запобігання торгівлі людьми. Тому з учнями молодших класів були проведені бесіди з елементами тренінгу з безпечної поведінки. Для старшокласників демонструвався фільм «Як не потрапити в тенета работорговців», після перегляду якого пройшло активне обговорення.

 Соціальний педагог Шинкарська Л.М. провела у початкових класах квест «Синя стрічка», під час якого учні висловили свій протест проти фізичних покарань. У 5-х класах на підтримку людей з обмеженими можливостями було проведено тренінгові заняття «Не смійся з мене». Шестикласники з цікавістю взяли участь у тренінгу «Вчимося бути толерантними». Команди виконували цікаві вправи та самостійно розробляли правила толерантності. Семикласники на занятті « Як вирішувати конфлікти мирним шляхом» навчалися , як можна уникнути конфліктів, розробляли правила вирішення конфліктів мирним шляхом.

 Роз'яснювальна, профілактична робота про насилля, види насилля, обов'язки та права батьків відображається в бесідах, лекціях, тренінгах "Насилля і жорстокість по відношенню до дітей", "Як навчитися розуміти свою дитину", "Батьки. Права і обов'язки". Також проводиться анкетування на виявлення батьківського стилю та культури виховання.

 Робота практичного психолога Бузівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів проводилась відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ МОН України від 03.05.99 № 127, Закону України «Про освіту» від 23.05.91 , Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 № 651; наказу Міністерства освіти і науки України від 07.06.01 № 439 «Про внесення змін про положення про психологічну службу системи освіти України»), наказу Міністерства освіти і науки України № 649 від 10.11.05 «Про проведення інформаційно-освітніх заходів у навчальних закладах з питань запобігання торгівлі людьми», Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.08.00 № 38., плану роботи закладу на 2019/2020 навчальний рік.

Проблема, над якою працювала практичний психолог: «Організація психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу в питанні профілактики насильства».

 Протягом навчального року була виконана робота за такими напрямками:

 1. Організація адаптаційного періоду в 1 класі та вивчення рівня готовності дитини до школи:

- загальне уявлення про рівень психологічного розвитку дитини, розвиток дрібної моторики, уміння виконувати завдання за зразками, здатність одержати попереднє орієнтування, готовності до шкільного навчання за орієнтаційним тестом шкільної зрілості Керна-Йєрасика (малювання людської фігури з уяви, копіювання літер та змальовування груп крапок);

- визначення ступеня оволодіння дитиною діями наочно-образного мислення за методикою Р.І.Говоровой і Т.В.Лаврентьєвої «Знайди будиночок»;

- діагностика рівня розвитку логічного мислення за варіантом методики Ульєнкової;

- діагностика зорової пам’яті за варіантом тесту Бернштейна «Впізнання фігур»;

- діагностика слухової вербальної пам’яті за варіантом тесту З.М.Істоміної «Запам’ятай 10 слів».

За результатами діагностування було встановлено наступне:

- більшість учнів мають високий рівень логічного мислення, зорової пам’яті та уваги;

- 2 учні мають низький показник майже по усіх проведених методиках.

2. Організація адаптаційного періоду в 5 класі. Проведено діагностування, мета якого є:

- встановлення адаптивних механізмів учнів при переході з початкової до середньої школи;

- складання психолого-педагогічної характеристики класного колективу.

Під час спостережень було виявлено деяке зниження адаптації учнів до нових умов навчальної діяльності та шкільного життя. Причинами можуть бути невстигання дітей з окремих предметів.

3. Профорієнтаційна робота з учнями.

Профорієнтаційна робота з учнями 9,11 класів проводилась за методиками: ДДО, карти зацікавлень, Дж. Холланда .

 1. В рамках профілактики суб’єктивного відчуття самотності серед учнів 7 – 9 класів і попередження негативних проявів поведінки та збереження здоров’я було проведене психологічне обстеження за допомогою діагностики Д. Расела і М.Фергюсона «Суб’єктивне відчуття самотності». За результатами діагностики виявлено, що ризик відчуття самотності низький.

5. Консультаційна робота.

Консультаційна робота проводилась у формі індивідуальних та групових консультацій для учнів, батьків та педагогів. Щодо основної тематики вона розподілилася наступним чином:

- з боку батьків – 8 звернень: професійне самовизначення учнів; взаємовідносини в родині та школі; адаптація дитини до нового колективу; формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі.

- з боку педагогів – 68 звернень: питання девіантної поведінки учнів; питання адаптації до нових умов навчання та виховання; професійне вигорання педагогів; педагогічний етикет.

- з боку учнів – 21 звернень: взаємовідносини з протилежною статтю; взаємовідносини з однолітками; адаптація дитини до нового колективу; психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО.

6. Організаційно -методична робота.

 Разом з дітьми практичний психолог брала участь у освітньому проєкті «Відкривай Україну», де була ментором, долучилася до Всеукраїнського онлайн-марафону від видавництва Ранок «НУШ: Як навчати ефективно».

Пройшла курси підвищення кваліфікації за напрямом: «Інноваційні психології інклюзивно-психологічного супроводу в професійній діяльності практичного психолога» на тему: «Інклюзивно-психологічний супровід в освітньому процесі».

Брала участь у методичному семінарі у м.Черкасах «Актуальні напрями роботи психологічної служби щодо формування безпечного простору».

 Психологічна просвіта та профілактика передбачала проведення роботи з педагогічним колективом, батьками та учнями.

    З батьками - батьківські збори «Вплив комп’ютерних ігор на психіку дитини», «Дитячі суїциди», «Булінгу – НІ», «Добрий день, рідна школо!», «Протидія цькуванню в учнівському колективі».

 З дітьми - відеоурок з учнями та батьками 8 класу на тему «Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини».

З учнями 8 класу проведено профілактичні заняття за Всеукраїнською інформаційно -освітньою протиалкогольною програмою «Сімейна розмова».

 Ефективними були проведені соціально-психологічні тести з метою адаптації, ефективного спілкування, формування впевненості в собі та вміння виходу з конфліктних ситуацій.

 У 2019-2020 навчальному році в Бузівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів на основі висновків Жашківського ІРЦ та наказу по школі «Про організацію інклюзивного навчання в 2019-2020 н.р. з 01 вересня було організовано інклюзивне навчання для 2 учнів ( Скиба Яна (2 клас), Скиба Костянтин (2 клас). Таким чином, інклюзивним навчанням охоплено один клас. Роботу інклюзивного класу організовано за нормативно-правовими документами, які є чинними у даній освітній галузі. Наявний пакет документів, який складається з інструктивно-методичних листів, рекомендацій та наказів різних рівнів щодо організації інклюзивної освіти. Організація інклюзивного навчання у школі здійснюється за наявності медичних документів відповідно до заяв батьків за висновками Жашківського ІРЦ. Також визначено відповідального за цей напрямок роботи - заступника директора з навчально-виховної роботи Свиридюка С.В. З учнями інклюзивних класів працюють спеціалісти: практичний психолог, логопед. На жаль, батьки учнів, що знаходяться на інклюзивному навчанні з жовтня 2019 року перестали відвідувати заняття у логопеда. А це негативно відображається на навчанні дітей. Замість прогресу спостерігаємо повільний регрес у їхньому мовленні (усному та писемному).

 Інклюзивне навчання потребує дотримання певних вимог щодо обладнання кімнати для занять, яка б сприяла корекції певних відхилень у розвитку дитини. Тому у школі створюється ресурсна кімната, яку умовно буде поділено на 2 зони: «навчальна зона», «ігрова зона».

 Асистент вчителя Шевчук Л.А. здійснювала соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами. Зусилля класного керівника та асистента вчителя були направлені на адаптацію навчальних матеріалів з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, залучення учнів до різних видів навчальної діяльності на уроках. Особливо дієвою і корисною для дітей з ООП є індивідуальна робота з учнями, яка була направлена на допомогу у виконанні навчальних завдань, закріпленню конкретних умінь і навичок, додаткове пояснення тем з предметів, які не були належним чином засвоєні.

 Робота бібліотеки здійснювалась згідно плану роботи закладу . Впродовж 2019-2020 н.р. у фонд шкільної бібліотеки надійшло 1328 підручників та 51 примірник інших видань.Протягом навчального року проводились такі заходи:

 • Флешмоб «Нація, що читає» (3-4 класи).
 • Конкурс учнівських мінітворів «Диво, ім’я якому книга»(7 кл.).
 • Гра-вікторина «Нащадкам мову передамо як скарб» (5-6 кл.).
 • Екскурсія до бібліотеки для учнів 1-2 класів.
 • Виставка «Книга – найкращий подарунок» (1-11 кл.).
 • Рейд-перевірка «Живи, книго!».
 • Конкурс малюнків « Мій улюблений казковий герой»

Бібліотекар Шевчук Л.М. брала участь у Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек, Всеукраїнському конкурсі « Шкільна бібліотека 2020».

 Методична робота у закладі була спрямована на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка сприяє впровадженню в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, педагогічного досвіду. У 2019-2020 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками закладу були: методична рада, методичні об’єднання вчителів-предметників, методичне об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, тренінги, круглі столи, предметні тижні, самоосвіта тощо.

 Протягом навчального року учителями-предметниками були проведені предметні тижні – комплекс навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів школи.

План роботи Бузівського ЗЗСО І- ІІІ ступенів на 2019-2020 навчальний рік вважати виконаним.

 

 

 

Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі